NGO

Bank Projektów Turystycznych

Bank Projektów Turystycznych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie w zakresie rozwoju produktów i ofert turystycznych i w oparciu o nie sformułowaniu kierunków rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r. Inicjatywa ta polega na wstępnym zidentyfikowaniu projektów

czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego, jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane

czytaj więcej
ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

Fundacja Biuro inicjatyw Społecznych zaprasza  aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń ( jest możliwość

czytaj więcej
Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl. W pierwszym etapie osoby prywatne, instytucje, organizacje, ośrodki kultury zgłaszają projekty

czytaj więcej
Załóż organizację i stwórz dla siebie miejsce pracy!

Załóż organizację i stwórz dla siebie miejsce pracy!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do współpracy mieszkańców Małopolski Zachodniej z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, myślących o założeniu i prowadzeniu stowarzyszenia, fundacji lub innego Podmiotu Ekonomii Społecznej; chcących zorganizować dla siebie lub swojej grupy miejsce pracy we własnej organizacji; gotowych nauczyć się, jak realizować swoje projekty i dostać 1000 zł na swój pierwszy projekt

czytaj więcej
BadźMY górą! Zorganizujmy Festiwal

BadźMY górą! Zorganizujmy Festiwal

Urząd Marszałkowski poszukuje Partnerów Małopolskiego Festiwalu Innowacji (MFI), który w tym roku rozpocznie się 7 czerwca. Do współpracy zaprasza małopolskie firmy, uczelnie, jednostki B+R, instytucje otoczenia biznesu, a także inne zainteresowane tematyką podmioty. MFI rozpocznie się już po raz jedenasty. Wydarzenia roku 2020 przeniosły w całości festiwal do internetu. Po raz pierwszy konferencja otwierająca, warsztaty

czytaj więcej
Cykl szkoleń Akademia Lidera NGO!

Cykl szkoleń Akademia Lidera NGO!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na Cykl Akademia Lidera NGO – 7 praktycznych szkoleń on-line – „must know” każdego, kto ma już swoje NGO albo dopiero chce je założyć. Oferta dla osób z powiatów: wadowicki, olkuski, oświęcimski, chrzanowski! • Od pomysłu do projektu • Źródła finansowania • Skuteczny zespół cz. 1 Poznaj, cz. 2 Zorganizuj

czytaj więcej
„Małopolska na Sportowo” 2021

„Małopolska na Sportowo” 2021

Kolejny konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Tym razem na oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą „Małopolska na Sportowo”. Organizujesz wydarzenie sportowe rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej? Masz pomysł na promocję kultury fizycznej lub osiągnięć sportowych w Małopolsce? Chciałbyś upowszechniać sport w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy przygotowania imprez sportowych o randze

czytaj więcej
Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”. Pszczelarstwo w Polsce ma wielowiekową tradycję. Polska zajmuje w Unii Europejskiej jedno z czołowych miejsc pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu. Ten potencjał należy pielęgnować

czytaj więcej
Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski bis”, na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022. Do 17 lutego 2021 roku – w wersji elektronicznej, a do 19 lutego br. – w wersji papierowej organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane

czytaj więcej