NGO

„Małopolska na Sportowo” 2021

„Małopolska na Sportowo” 2021

Kolejny konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Tym razem na oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą „Małopolska na Sportowo”. Organizujesz wydarzenie sportowe rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej? Masz pomysł na promocję kultury fizycznej lub osiągnięć sportowych w Małopolsce? Chciałbyś upowszechniać sport w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy przygotowania imprez sportowych o randze

czytaj więcej
Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”. Pszczelarstwo w Polsce ma wielowiekową tradycję. Polska zajmuje w Unii Europejskiej jedno z czołowych miejsc pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu. Ten potencjał należy pielęgnować

czytaj więcej
Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski bis”, na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022. Do 17 lutego 2021 roku – w wersji elektronicznej, a do 19 lutego br. – w wersji papierowej organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w 2021 roku – termin składania ofert do 11 stycznia br. !

Informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2021 r. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Treść ogłoszeń można znaleźć poniżej: KULTURA FIZYCZNA

czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 stycznia 2021 roku. Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji

W ramach wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2261) i w art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2167) Starosta Wadowicki przesyła komunikat dla

czytaj więcej
Miesiąc z wolontariatem – dołącz i skorzystaj ze wsparcia!

Miesiąc z wolontariatem – dołącz i skorzystaj ze wsparcia!

Grudzień to miesiąc w którym świętujemy zarówno Dzień Wolontariusza, jak i Dzień Koordynatora Wolontariatu. W ramach miesiąca z wolontariatem Regionalne Centrum Wolontariatu przygotowało kilka działań, w których mogą wziąć udział zarówno wolontariusze, koordynatorzy, jak i liderzy organizacji z Małopolski. Zobaczcie, z czego możecie skorzystać! Spotkanie dot. podstaw prawnych wolontariatu dla liderów i kierowników organizacji Spotkanie

czytaj więcej
Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Właśnie ruszył nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 18 grudnia 2020 r. Działasz w szeregach małopolskich organizacji pozarządowych? Chcesz mieć wpływ na to, jak urząd marszałkowski ocenia

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania pisemnych zgłoszeń do Komisji Konkursowej, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktów

czytaj więcej
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od

czytaj więcej