NGO

Załóż organizację i stwórz dla siebie miejsce pracy!

Załóż organizację i stwórz dla siebie miejsce pracy!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do współpracy mieszkańców Małopolski Zachodniej z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, myślących o założeniu i prowadzeniu stowarzyszenia, fundacji lub innego Podmiotu Ekonomii Społecznej; chcących zorganizować dla siebie lub swojej grupy miejsce pracy we własnej organizacji; gotowych nauczyć się, jak realizować swoje projekty i dostać 1000 zł na swój pierwszy projekt

czytaj więcej
BadźMY górą! Zorganizujmy Festiwal

BadźMY górą! Zorganizujmy Festiwal

Urząd Marszałkowski poszukuje Partnerów Małopolskiego Festiwalu Innowacji (MFI), który w tym roku rozpocznie się 7 czerwca. Do współpracy zaprasza małopolskie firmy, uczelnie, jednostki B+R, instytucje otoczenia biznesu, a także inne zainteresowane tematyką podmioty. MFI rozpocznie się już po raz jedenasty. Wydarzenia roku 2020 przeniosły w całości festiwal do internetu. Po raz pierwszy konferencja otwierająca, warsztaty

czytaj więcej
Cykl szkoleń Akademia Lidera NGO!

Cykl szkoleń Akademia Lidera NGO!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na Cykl Akademia Lidera NGO – 7 praktycznych szkoleń on-line – „must know” każdego, kto ma już swoje NGO albo dopiero chce je założyć. Oferta dla osób z powiatów: wadowicki, olkuski, oświęcimski, chrzanowski! • Od pomysłu do projektu • Źródła finansowania • Skuteczny zespół cz. 1 Poznaj, cz. 2 Zorganizuj

czytaj więcej
„Małopolska na Sportowo” 2021

„Małopolska na Sportowo” 2021

Kolejny konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Tym razem na oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą „Małopolska na Sportowo”. Organizujesz wydarzenie sportowe rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej? Masz pomysł na promocję kultury fizycznej lub osiągnięć sportowych w Małopolsce? Chciałbyś upowszechniać sport w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy przygotowania imprez sportowych o randze

czytaj więcej
Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”. Pszczelarstwo w Polsce ma wielowiekową tradycję. Polska zajmuje w Unii Europejskiej jedno z czołowych miejsc pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu. Ten potencjał należy pielęgnować

czytaj więcej
Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski bis”, na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022. Do 17 lutego 2021 roku – w wersji elektronicznej, a do 19 lutego br. – w wersji papierowej organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w 2021 roku – termin składania ofert do 11 stycznia br. !

Informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2021 r. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Treść ogłoszeń można znaleźć poniżej: KULTURA FIZYCZNA

czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 stycznia 2021 roku. Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji

W ramach wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2261) i w art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2167) Starosta Wadowicki przesyła komunikat dla

czytaj więcej
Miesiąc z wolontariatem – dołącz i skorzystaj ze wsparcia!

Miesiąc z wolontariatem – dołącz i skorzystaj ze wsparcia!

Grudzień to miesiąc w którym świętujemy zarówno Dzień Wolontariusza, jak i Dzień Koordynatora Wolontariatu. W ramach miesiąca z wolontariatem Regionalne Centrum Wolontariatu przygotowało kilka działań, w których mogą wziąć udział zarówno wolontariusze, koordynatorzy, jak i liderzy organizacji z Małopolski. Zobaczcie, z czego możecie skorzystać! Spotkanie dot. podstaw prawnych wolontariatu dla liderów i kierowników organizacji Spotkanie

czytaj więcej