Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekazuje dostęp do materiałów zawierających informacje na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:
https://www.cert.pl/ – strona internetowa zespołu reagowania na incydenty informatyczne CERT Polska
https://www.cert.pl/publikacje/ – publikacje CERT Polska
https://www.cert.pl/ouch/ – Biuletyn OUCH! Cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów
https://dyzurnet.pl/ – strona internetowa zespołu ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
https://www.saferinternet.pl/ – Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie przez instytucje rządowe i administrację publiczną

Pliki do pobrania: