Wybory samorządowe 2024

Kompleksowe informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów – przepisy prawa, procedury wyborcze, wzory dokumentów, itp., mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego pod adresem: https://pkw.gov.pl/

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej, właściwej terytorialnie dla Powiatu Wadowickiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie pod adresem: https://krakow.kbw.gov.pl/

Link do strony Instytutu Pamięci Narodowej, pod którym Kandydaci w wyborach mogą uzyskać informację o złożonym oświadczeniu lustracyjnym:
https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Wadowicach są dostępne pod poniższym linkiem: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okregi/121800

 

Pliki do pobrania: