Jednostki organizacyjne powiatu

lp.nazwa jednostkiadrestelefon/faxe-mail i strona internetowa
1.Powiatowy Urząd Pracy
w Wadowicach
ul. Adama Mickiewicza 27 34-100 Wadowicetel. (33) 873-71-00,
(33) 873-50-20,
(33) 873-50-21,
(33) 823-22-32
fax (33) 432-21-32
pup@wadowice.praca.gov.pl
https://wadowice.praca.gov.pl/
2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicachul. Mickiewicza 15
34-100 Wadowice
tel. (33) 870 90 00pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl
https://pcpr-wadowice.pl/
3.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 1 w Wadowicach
ul. Wojska Polskiego 13
34-100 Wadowice
tel. (33) 823-41-86
fax (33) 873-34-60
sekretariat@ckziu1wadowice.pl https://ckziu1wadowice.pl/
4.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 w Wadowicach
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice
tel./fax
(33) 823 35 26
(33) 873-17-75
sekretariat@ckziuwadowice.pl https://ckziuwadowice.pl/
5.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Andrychowie
ul. Starowiejska 22a
34-120 Andrychów
tel. (33) 875-23-34sekretariat@ckziuandrychow.pl https://ckziuandrychow.pl/
6.I Liceum Ogólnokształcące
im. Marcina Wadowity
w Wadowicach
ul. Mickiewicza 16
34-100 Wadowice
tel. (33) 823-41-44
fax (33) 823-41-44
sekretariat@lowadowice.pl
http://lowadowice.pl/
7.I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Sklodowskiej-Curie
w Andrychowie
ul. F. Pachla 16
34-120 Andrychów
tel./fax
(33) 875-25-03
sekretariat@liceum-andrychow.edu.pl https://liceum-andrychow.edu.pl/kontakt/
8.Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej
w Andrychowie
ul. Stefana Batorego 9 34-120 Andrychówtel./fax
(33) 875-31-47
zs2and@interia.pl
https://zs2andrychow.pl/
9.Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (33) 876-65-26
fax (33) 876-65-26
sekretariat@lokalwaria.pl
https://lokalwaria.pl/
10.Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 3
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (33) 876-64-18szkola@zsken.edu.pl
http://zsken.edu.pl/
11.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II
w Radoczy
ul. Dworska 8
34-100 Radocza
tel. (33) 823-40-89sekretariat@radocza.edu.pl
https://radocza.edu.pl/
12.Zespół Szkół Specjalnych
w Wadowicach
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice
tel./fax
(33) 873-20-27
sosw36@wp.pl
http://zsswadowice.iap.pl/
13.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Wł. Niemczynowskiego 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax
(33) 876-49-18
soswkalwaria@poczta.onet.pl https://soswkalwaria.pl/
14.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie
Kaczyna 50
34-123 Chocznia
tel./fax
(33) 873-03-79
biuro@soswkaczyna.iaw.pl https://soswkaczyna.iaw.pl/
15.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowieul. Metalowców 10
34-120 Andrychów
tel./fax
(33) 875-44-02
poradnia@pppandrychow.pl https://pppwadowice.iap.pl/
16.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicachul. E i K Wojtyłów 16
34-100 Wadowice
tel./fax
(33) 873-10-50
pppwadowice@op.pl
https://pppwadowice.iap.pl/
17.Dom Pomocy Społecznej
im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach
ul. gen. K. Pułaskiego 5
34-100 Wadowice
tel. (33) 873-10-11
fax (33) 873-13-00
biuro@dps-wadowice.pl
http://dps-wadowice.pl/
18.Dom Pomocy Społecznej
w Wadowicach
ul. Parkowa 1
34-100 Wadowice
tel. (33) 873-19-20,
(33) 823-34-91
fax (33) 873-19-20
dps@dpswadowiceparkowa.pl https://dpswadowiceparkowa.pl/
19.Dom Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta
w Izdebniku
ul. Dworska 150
34-144 Izdebnik
tel. (33) 876-32-22

tel./fax
(33) 876-32-29
dps@dpsizdebnik.pl
https://dpsizdebnik.pl/
20.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczyul. Dworska 9a
34-100 Radocza
tel. (33) 873-10-01sekretariat@oikradocza.pl
https://oikradocza.pl/
21.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”
w Radoczy
ul. Dworska 9/1
34-100 Radocza
tel. (33) 876-14-66promyk@powradocza.pl
http://powradocza.iap.pl/
22.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nowy Dom”
w Radoczy
ul. Dworska 9/2
34-100 Tomice
tel. (33) 876-14-66nowydom@powradocza.pl
http://powradocza.iap.pl/
23.Środowiskowy Dom Samopomocy
im. św. Matki Teresy z Kalkuty
w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 16
34-100 Wadowice
tel. (33) 873-23-63
fax (33) 873-55-00
sdswadowice@sdswadowice.pl
https://sdswadowice.pl/
24.Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicachul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice
tel. (33) 872-12-80, (33) 823-31-65
fax (33) 823-46-87
sekretariat@zzozwadowice.pl https://zzozwadowice.pl/