Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

Pszczelarstwo w Polsce ma wielowiekową tradycję. Polska zajmuje w Unii Europejskiej jedno z czołowych miejsc pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu. Ten potencjał należy pielęgnować w Małopolsce, tym bardziej, że celem pszczelarstwa jest nie tylko wytwarzanie miodu i produktów pszczelich, ale jest ono nieodzownym elementem rolnictwa – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy na realizację wybranych zadań 450 tys. zł. Więcej informacji tutaj