Bank Projektów Turystycznych

Bank Projektów Turystycznych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie w zakresie rozwoju produktów i ofert turystycznych i w oparciu o nie sformułowaniu kierunków rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r.

Inicjatywa ta polega na wstępnym zidentyfikowaniu projektów o zasięgu ponadlokalnym, których realizacja powinna angażować różnych partnerów i tworzyć produkt i/lub ofertę turystyczną w układzie sieciowym.

Zaproszone są podmioty z Województwa Małopolskiego – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe, uczelnie, instytucje kultury, inne – do zgłaszania swoich pomysłów do Banku Projektów Turystycznych.

Nabór potrwa do 18 czerwca 2021 r.

Szczegóły TUTAJ

Źródło: UMWM