NGO

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Właśnie ruszył nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 18 grudnia 2020 r. Działasz w szeregach małopolskich organizacji pozarządowych? Chcesz mieć wpływ na to, jak urząd marszałkowski ocenia

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania pisemnych zgłoszeń do Komisji Konkursowej, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktów

czytaj więcej
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od

czytaj więcej
Zaproszenie dla NGO – razem stwórzmy nową strategię rozwoju powiatu!

Zaproszenie dla NGO – razem stwórzmy nową strategię rozwoju powiatu!

W związku z realizacją działań dotyczących budowania Strategii  Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wadowickiego do udziału w warsztacie strategicznym. Spotkanie odbędzie się 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B (nowy budynek – I piętro).

czytaj więcej