ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

Fundacja Biuro inicjatyw Społecznych zaprasza  aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń ( jest możliwość wziąć udział w pojedynczych szkoleniach).

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 4 maja. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online.
Poniżej tematyka szkoleń:

 1. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 11.05.2021 godz. 17.00-20.00
  • Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
  • Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
  • Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
  • Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
  • Kto może założyć organizację?
  • Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
  • Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
  • Jak sfinansować działania organizacji?
  • Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPy_QJ0-KEKeU4YI7jhrgApDJdAMXztAWTkUa5hTWxryMpYQ/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 4.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

 

       2. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie – 18.05.2021 godz. 17.00 – 20.00
• Integracja – ja i planowanie?
• Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery
• Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
• Misja organizacji
• Podsumowanie i zakończenie

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwMCSnLG7a4Z1_6i5ryFpsaelP0JP4HO2Te28VYQ-2G_csw/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 15.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

 

       3. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej – 25.05.2021 godz. 17.00-20.00
• Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
• Rola władz w organizacjach pozarządowych
• Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
• Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
• Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTPdnNvMfoLhZqIcHxu8ynUGXZ4p1c7EnHGEPWc92GFDP60A/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

         4. Źródła finansowania NGO – 1.06.2021 godz. 17.00-20.00
• Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice
• Granty i dotacje
• Darowizny i sponsoring
• Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVaDQ9aEMcY4ZFE_2Ml4rZZWh-KqPeGd6lK582Pf5GTi3zg/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

        5. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu – 9.06.2021 godz. 17.00-20.00
• Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu
• Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
• Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
• Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6k13OXxTJOJvdhq1nUOzy3ffitrcmvxaF_nuk0P8rM08xVw/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

       6. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu – 23.06.2021 godz. 17.00-20.00
• Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
• Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów
• Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
• Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
• Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5cJwmgjULRW7bEinGRSnIA8Yv-6ntIhxb27tqzZzG9mZhg/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 18. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

       7. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie – 30.06.2021 godz. 17.00-20.00
• Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
• Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
• Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
• Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
• Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.
Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7t3ibKTfZTm23ZtnHbzSvBhR-nc3zf8VcKxVZQ7ZFOFeZg/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 25. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

       8. Księgowość i zarządzanie finansami NGO – 8.07.2021 godz. 17.00 – 20.00
• Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę
• Uproszczona księgowość, a pełne księgi – warunki
• Procedury wewnętrzne:
-Czym jest polityka rachunkowości
-Sprawny obieg dokumentów
-Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
-Współpraca zarządu z księgowością
-Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
– Sprawozdawczość finansowa i podatki
Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LLbSE-vzorSkL-1-mUTSNGTBAP0GwULNWRo4sM0uyyvWqA/viewform
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 2.07.2021. Liczba miejsc jest ograniczona