Pomoc społeczna i zdrowie

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

W dniu 23.05.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych  pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych”. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji znajduje się w załączniku.

czytaj więcej
Dołącz do Zespołu Specjalistów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy!

Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy psychologa w wymiarze zatrudnienia ½ etatu. Wymagania jakie stawiamy kandydatowi: – wykształcenie wyższe kierunkowe, – doświadczenie w pracy z osobami w

czytaj więcej
Informacja o programie „Aktywny Samorząd”

Informacja o programie „Aktywny Samorząd”

Powiat Wadowicki nadal realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”. Realizatorem Programu, dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Program realizowany jest w dwóch Modułach: Moduł I : Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem

czytaj więcej
Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – Program PFRON

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – Program PFRON

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego lub technologii wspomagającej? Twój sprzęt uległ zniszczeniu, został ukradziony lub potrzebujesz nowego? Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek do Wypożyczalni technologii wspomagających. Zrobisz to przez sow.pfron.org.pl Szczegóły w załączonych materiałach.

czytaj więcej
Drogi, straże i nie tylko… Podsumowania kadencji powiatowej za lata 2019 – 2023 ciąg dalszy

Drogi, straże i nie tylko… Podsumowania kadencji powiatowej za lata 2019 – 2023 ciąg dalszy

Kilka dni temu pisaliśmy o powiatowych inwestycjach obecnej kadencji samorządu, które zostały zrealizowane w gminie Wadowice. Kontynuujemy temat – dziś przenosimy się do czterech gmin naszego regionu, które łącznie zamieszkuje ponad 41 tysięcy mieszkańców. Chodzi o Brzeźnicę, Spytkowice, Tomice i Wieprz. Co działo się w nich w ostatnich pięciu latach? – Zarząd Powiatu, którego pracami

czytaj więcej
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, iż w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badana będzie liczba bezdomnych przebywających zarówno w placówkach noclegowych, jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych (poza placówkami noclegowymi – tj. w pustostanach, domkach na działkach, w altanach

czytaj więcej
Kilkadziesiąt milionów na inwestycje powiatowe w gminie Wadowice. To była bardzo udana kadencja powiatu!

Kilkadziesiąt milionów na inwestycje powiatowe w gminie Wadowice. To była bardzo udana kadencja powiatu!

Zbliżający się wielkimi krokami koniec obecnej kadencji samorządu powiatowego, to czas podsumowań. W Powiecie Wadowickim ostatnie pięć lat stało pod znakiem wielkich inwestycji. Bardzo zadowoleni mogą być m.in. mieszkańcy gminy Wadowice. – Zarząd Powiatu, którego pracami kieruję, konsekwentnie realizował plan, który stara się łączyć dwa elementy. Po pierwsze – harmonijnego rozwoju powiatu, po drugie –

czytaj więcej
25-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

25-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W dniu 25.01.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferty można składać do dnia 16.02.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100

czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”

Konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”

Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”. Projekt Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030” został przyjęty uchwałą Nr 2534/23  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku. Uwagi i wnioski do projektu

czytaj więcej