Informacje dla niesłyszących

Starostwa Powiatowego w Wadowicach zapewnia, na wniosek osoby głuchoniemej lub jej pełnomocnika tłumacza w języku migowym.