NGO

Uwaga, ngo!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2022 roku ogłoszone!

Informujemy, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2022 roku. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 14:30. Ogłoszenia o konkursach można pobrać poniżej.

czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w 2022 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w 2022 roku. Szczegóły można przeczytać poniżej.

czytaj więcej
Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na cykl szkoleń ABC dla NGO

ABC dla NGO – Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na cykl szkoleń

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) rozpoczyna nowy cykl szkoleniowy dla mieszkańców powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, zainteresowanych utworzeniem organizacji pozarządowej. Cykl „ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną” odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia. Cykl składa się z ośmiu szkoleń: * NGO – dlaczego warto? Co

czytaj więcej
Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Powiatu w Wadowicach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Konsultacje  zostaną

czytaj więcej
Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiat Wadowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 220 711,00 zł Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

czytaj więcej
Nagrody Województwa Małopolskiego dla dobroczyńców oraz najlepszych organizacji pozarządowych

Nagrody Województwa Małopolskiego dla dobroczyńców oraz najlepszych organizacji pozarządowych

Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie  mieszkańców oraz małopolskich organizacji pozarządowych, wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” oraz Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 16 sierpnia 2021 r. Szczegóły można znaleźć pod

czytaj więcej
Bank Projektów Turystycznych

Bank Projektów Turystycznych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie w zakresie rozwoju produktów i ofert turystycznych i w oparciu o nie sformułowaniu kierunków rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r. Inicjatywa ta polega na wstępnym zidentyfikowaniu projektów

czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego, jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane

czytaj więcej
ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

Fundacja Biuro inicjatyw Społecznych zaprasza  aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń ( jest możliwość

czytaj więcej
Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl. W pierwszym etapie osoby prywatne, instytucje, organizacje, ośrodki kultury zgłaszają projekty

czytaj więcej