NGO

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że w dniu 17 marca 2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w 2022 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wyniki konkursu można pobrać poniżej.  

czytaj więcej
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej uchwale.

czytaj więcej
Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki – termin składania ofert upływa 21 stycznia br.!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki – termin składania ofert upływa 21 stycznia br.!

Przypominamy, iż termin składania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2022 roku upływa 21 stycznia br. (piątek) o godz. 14:30. Ogłoszenia o konkursach można pobrać pod poniższym linkiem: https://powiatwadowicki.pl/aktualnosci/otwarte-konkursy-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-wadowickiego-w-2022-roku-ogloszone/

czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

czytaj więcej
Uwaga, ngo!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2022 roku ogłoszone!

Informujemy, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2022 roku. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 14:30. Ogłoszenia o konkursach można pobrać poniżej.

czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w 2022 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w 2022 roku. Szczegóły można przeczytać poniżej.

czytaj więcej
Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na cykl szkoleń ABC dla NGO

ABC dla NGO – Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na cykl szkoleń

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) rozpoczyna nowy cykl szkoleniowy dla mieszkańców powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, zainteresowanych utworzeniem organizacji pozarządowej. Cykl „ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną” odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia. Cykl składa się z ośmiu szkoleń: * NGO – dlaczego warto? Co

czytaj więcej
Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Powiatu w Wadowicach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Konsultacje  zostaną

czytaj więcej
Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiat Wadowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 220 711,00 zł Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

czytaj więcej
Nagrody Województwa Małopolskiego dla dobroczyńców oraz najlepszych organizacji pozarządowych

Nagrody Województwa Małopolskiego dla dobroczyńców oraz najlepszych organizacji pozarządowych

Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie  mieszkańców oraz małopolskich organizacji pozarządowych, wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” oraz Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 16 sierpnia 2021 r. Szczegóły można znaleźć pod

czytaj więcej