Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie Powiatu Wadowickiego od godz. 12:00 dnia 05.06.2023 r. do odwołania prognozuje się wystąpienie suszy hydrologicznej. W związku z występującymi niskimi przepływami wody na obszarze zlewni Przemszy oraz przyrzecza Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (przepływu średniego niskiego).

czytaj więcej
Przedłużenie – do 31 sierpnia 2023 r. – obowiązywania stopni alarmowych

Przedłużenie – do 31 sierpnia 2023 r. – obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał dziś trzy zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych na terytorium naszego kraju. Przedłużenia dotyczą: • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 173 z 31 maja 2023 r., • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium

czytaj więcej
Awanse, odznaczenia i podziękowania – tak świętowaliśmy Powiatowy Dzień Strażaka

Awanse, odznaczenia i podziękowania – tak świętowaliśmy Powiatowy Dzień Strażaka

Ta uroczystość jest najlepszą okazją, aby przekazać wyrazy uznania i podziękowania dla tych, którzy codziennie z ogromnym poświęceniem ratują nasze życie i mienie, towarzyszą nam podczas wydarzeń kulturalnych i religijnych i służą pomocą w każdej sytuacji. W minioną sobotę (13 maja br.) w Andrychowie zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w

czytaj więcej
Z wizytą na strzelnicy w Trzebini

Z wizytą na strzelnicy w Trzebini

Nietypowe miejsce odwiedzili we wtorek (09.05.) starosta Eugeniusz Kurdas i wicestarosta Beata Smolec. Razem z Markiem Cimerem, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu wizytowali strzelnicę wirtualną, działającą w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini. Gości po strzelnicy oprowadzał gospodarz miejsca – dyrektor szkoły Marek Kuchta. W spotkaniu wzięli również udział szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu

czytaj więcej
O bezpieczeństwie i służbie zdrowia na kwietniowej sesji Rady Powiatu

O bezpieczeństwie i służbie zdrowia na kwietniowej sesji Rady Powiatu

Informacje o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz o zagrożeniach pożarowych, a także sprawozdanie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z realizacji planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego za rok 2022 były głównymi tematami XLVII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 kwietnia br. Radni rozpatrzyli również m.in. projekty uchwał w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup

czytaj więcej
11.04.2022 w powiecie wadowicim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wadowickiego zostanie przeprowadzona w okresie od 18.04 do 06.06.2023 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego mieści się w budynku Ośrodka Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

czytaj więcej
Służby mundurowe podsumowały miniony rok

Służby mundurowe podsumowały miniony rok

Sprawozdania z działalności powiatowych służb mundurowych: Straży Pożarnej oraz Policji były głównym tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zorganizowanego 28 marca br. na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Spotkanie prowadził Starosta Eugeniusz Kurdas. Ocenę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego w tym imprez masowych i bezpieczeństwa na drogach w 2022 roku omówił

czytaj więcej
starosta wadowicki odebrał 24 lutego promesę na budowę chodnika w Nidku

Będzie bezpieczniej. Powiat Wadowicki z rządowym wsparciem na budowę chodnika w Nidku

– Zaraz po objęciu stanowiska starosty deklarowałem publicznie, że dla zarządu, którego pracami kieruję, modernizacja dróg i budowa chodników będzie jednym z priorytetów. I tak się dzieje. Rok rocznie wykonujemy ogrom pracy, by zwiększyć bezpieczeństwo na i przy drogach powiatowych. Cel, który sobie postawiliśmy w dużej mierze realizujemy przy współudziale pieniędzy zewnętrznych, m.in. rządowych. Dzisiaj

czytaj więcej
Prom znowu pływa

Prom znowu pływa

Uprzejmie informujemy, że po przerwie spowodowanej wysokim poziomem wody, prom „Drogowiec”, który łączy powiaty wadowicki i chrzanowski wznowił kursy na Wiśle.

czytaj więcej
Uwaga, konkurs plastyczny!

Uwaga, konkurs plastyczny!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie

czytaj więcej