Informacja dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy

zmiana terminu dyżuru apteki w Andrychowie

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 209) wprowadziły nowy obowiązek wobec przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy:
Obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób.
Zgodnie z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ( Starosta lub Główny Inspektor Transportu Drogowego) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
– oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym liczbie zatrudnionych kierowców, bez względu na formę zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
– informację o średniej arytmetycznej liczbie kierowców zatrudnionych bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
Należy wskazać, że za rok 2022 r. termin składania oświadczenia mija 31 marca 2023 r.
W/w oświadczenie można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, pokój 003 lub przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP czy operatora pocztowego.
Wzór oświadczenia jest dostępny w Wydziale Komunikacji i Transportu bądź poniżej (w załączeniu).

Pliki do pobrania: