Rezerwacja wirtualnej strzelnicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rezerwacja wirtualnej strzelnicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej udostępnia wirtualną strzelnicę dla uczniów szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, a także dla organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa.

Termin rezerwacji strzelnicy należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem szkoły w godz. od 7:00 do 15:00. (z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem).

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 33 87 66 526.