Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę – grunt o pow. 130,00 m2 , obejmujący część działki o numerze ewidencyjnym 1789/2 o pow. 1,1827 ha oraz część działki o numerze ewidencyjnym 1788/1 o pow. 0,0083 ha, położonych w jednostce ewidencyjnej Andrychów – miasto, obręb ewidencyjny Andrychów – miasto

Pliki do pobrania: