Za nami pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Wadowicach. Wybrano władze samorządu

radni powiatowi kadencji 2024 - 2029

We wtorek, 7 maja br. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Wadowicach. W jej trakcie zaprzysiężeni zostali nowi radni, starostą wadowickim został Mirosław Sordyl, a przewodniczącym rady – Józef Łasak. Dokonano także innych ważnych wyborów.

Zgodnie z porządkiem obrad sesję otworzyła radna seniorka – dotychczasowa przewodnicząca rady Zofia Kaczyńska. Następnie wręczone zostały zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu. Po złożeniu ślubowania przez 27 nowych radnych przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu wolą większości radnych wybrano Józefa Łasaka, który tę funkcję będzie pełnił już po raz trzeci. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Michał Chrząszcz i Ireneusz Kowalczyk.


Nowym starostą został Mirosław Sordyl, który w poprzedniej kadencji zasiadał w Zarządzie Powiatu. Poparło go 15 radnych z 27 radnych. Na stanowisko wicestarosty został wybrany Wojciech Polak, etatowego członka Zarządu Powiatu – Sebastian Mlak, a nieetatowych członków zarządu – Jacek Jończyk oraz Miłosz Szatan.

W minionej kadencji samorządu powiatowego udało się wiele osiągnąć. Jednocześnie mam świadomość, że każde wybory niosą za sobą nadzieję na zmianę i nowe spojrzenie na zadania, które należy zrealizować. Mam nadzieję, że dzięki wspólnej pracy i współpracy ze wszystkimi radnymi uda się dokończyć rozpoczęte inwestycje oraz wykonać wiele nowych przedsięwzięć, które sprawią, że Powiat Wadowicki będzie miejscem jeszcze bardziej bezpiecznym, rozwijającym się gospodarczo a także przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby tak właśnie się stało – mówił zaraz po wyborze na funkcję M. Sordyl. Kończąc swoje wystąpienie dziękował za dobrą współpracę ustępującemu staroście Eugeniuszowi Kurdasowi oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji samorządu powiatowego. – To było pięć i pół roku ciężkiej pracy. W tym czasie podjęliśmy wiele strategicznych decyzji. Na posiedzeniach zarządu może nie zawsze było kolorowo, ale było bardzo merytorycznie. Za to serdecznie dziękuję – dopowiadał nowy starosta.

Miniona kadencja to były złote lata dla Powiatu Wadowickiego. Mogę z czystym sumieniem odejść, wiedząc, w jakim miejscu jest obecnie powiat – mówił z kolei E. Kurdas. Swojemu następcy i całej nowej radzie życzył powodzenia w służbie dla mieszkańców. Dobrych słów podczas pierwszej sesji Rady Powiatu padało więcej. Wszyscy radni deklarowali wolę współpracy i zgodnej pracy nad projektami, które będą służyć mieszkańcom i naszemu regionowi.

Radę Powiatu w Wadowicach siódmej kadencji tworzą: Łukasz Brózda, Marcin Brózda, Piotr Chrapla, Michał Chrząszcz – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marek Ciepły, Marek Cimer, Jan Gębala, Grzegorz Góra, Jacek Jończyk – członek Zarządu Powiatu, Zofia Kaczyńska, Zdzisław Kaliński, Mikołaj Krystian, Ireneusz Kowalczyk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Adam Kubik, Karolina Kwaśnica-Kania, Józef Łasak – przewodniczący Rady Powiatu, Sebastian Mlak – członek Zarządu Powiatu, Franciszek Penkala, Marek Polak, Wojciech Polak – wicestarosta, Mirosław Sordyl – starosta wadowicki, Grażyna Stuglik-Nizio, Miłosz Szatan – członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Targosz-Storch, Maria Wądrzyk, Czesława Wojewodzic oraz Mirosława Zybek.