XIII Sesja Rady Powiatu w Wadowicach – wideo

XIII Sesja Rady Powiatu w Wadowicach – wideo

Materiał wideo z XIII Sesji Rady Powiatu
w Wadowicach z dnia 22 Grudnia 2011 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji pierwszego podetapu I etapu inwestycji pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy "E" wraz z niezbędną infrastrukturą

mgr Marta Królik – Wicestarosta

 

 

mgr inż. Jacek Jończyk
Starosta Wadowicki