Rada branżowa w CKZiU w Andrychowie

Rada branżowa w CKZiU w Andrychowie

17 listopada 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie odbyła się Regionalna Rada Branżowa branży administracyjno – usługowej, działająca w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Spotkanie miało charakter hybrydowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Wadowicach, firm współpracujących ze szkołą oraz jej nauczyciele. Rozmawiano o teraźniejszości a przede wszystkim przyszłości tego segmentu szkolnictwa w Małopolsce.

Gości spotkania powitała wicestarosta Beata Smolec. „Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi instytucjami, w których pracują ludzie otwarci i kreatywni, w ostatnich latach w naszym powiecie udało się dokonać rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Takich szkół jak ta, w której dzisiaj się spotykamy, mamy więcej. Idziemy z postępem, trzymamy rękę na pulsie, staramy się nadążać za wymaganiami rynku pracy. To widać, i to przynosi efekty. Ale myślimy o przyszłości i w dużej mierze jej będą poświęcone dzisiejsze rozmowy” – zaznaczała wicestarosta.

Spotkanie poprowadziła Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). Główny temat to perspektywa unijna 2021 – 2027 i pieniądze, które w tych latach można pozyskać na wsparcie szkolnictwa zawodowego, w tym coraz lepsze dostosowywanie go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Regionalne Rady Branżowe działające w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, zostały powołane jako gremia doradcze i konsultacyjne. Ich celem jest m.in. rekomendowanie strategicznych kierunków rozwoju dla poszczególnych branż, określanie potrzeb danego sektora i problemów, z którymi może się zmagać oraz wspieranie Departamentu Edukacji UMWM w planowaniu kolejnych działań na rzecz szkolnictwa zawodowego.

W najbliższych dniach planowane są kolejne posiedzenia rad. Tematem przewodnim poszczególnych spotkań będzie m.in. wypracowanie rekomendacji branżowych w kontekście przygotowania założeń do kierunków wsparcia kształcenia zawodowego w Województwie Małopolskim w latach 2021-2027.

Więcej na temat tego wydarzenia:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce

https://www.ckziuandrychow.pl/regionalna-rada-branzowa/

https://www.ckziuandrychow.pl/projekt-ackziuii/realizacje/