Otwarte konkursy ofert w dziedzinach kultury, kultury fizycznej oraz turystyki ogłoszone!

Otwarte konkursy ofert w dziedzinach kultury, kultury fizycznej oraz turystyki ogłoszone!

Informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  Powiatu Wadowickiego w 2013 roku w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej oraz turystyki.
Z treścią ogłoszeń zawierających regulaminy ww. konkursów ofert można zapoznać się klikając na poniższy link:

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Termin składania ofert w każdym z konkursów mija 8 lutego 2013 r. o godz. 15:30.

Informujemy również, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone do ww. konkursów.
Z treścią ogłoszenia można się zapoznać klikając na poniższy link:

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej