„Polski Ład” na powiatowych drogach. Co już się dzieje, a co rozpocznie się wkrótce?

„Polski Ład” na powiatowych drogach. Co już się dzieje, a co rozpocznie się wkrótce?

Co słychać na powiatowych drogach – pytają mieszkańcy. Spieszymy z informacjami. Dziś krótko o drogowych inwestycjach dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – tych obecnie realizowanych, i tych, które rozpoczną się w najbliższym czasie.

W kwietniu tego roku zaczął się remont mostu na kanale Wisły, znajdującego się w Brzeźnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica – Liszki. To tym traktem część kierowców z naszego regionu podróżuje do Krakowa. Całkowity koszt zadania to nieco ponad 1,5 miliona złotych. Nasz samorząd dokłada jedynie ok. 31 tysięcy złotych, a reszta to środki z Polskiego Ładu. Zakres wykonywanych prac jest naprawdę duży. Obejmuje m.in. rozbiórkę wraz z odtworzeniem płyty pomostowej oraz układu warstw nawierzchni jezdni, wymianę uszkodzonych elementów nośnych konstrukcji, wymianę balustrady stalowej po obu stronach przęsła, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz odtworzenie wpustów deszczowych.

Także z Polskiego Ładu finansowane są prace prowadzone przy budowie kolejnych odcinków chodników we Frydrychowicach, Gierałtowicach i Wieprzu. W pierwszej miejscowości przy drodze powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz powstaje 280 metrów nowego trotuaru, w samym Wieprzu przy tym samym trakcie – blisko 400 metrów, a w Gierałtowicach przy drodze powiatowej nr 1759K Gierałtowice – Brzosy – ponad 260 metrów. Środki zewnętrzne, które powiat ostatecznie uzyskał na te prace to ok. 1,3 mln zł, sam dołoży niewielką kwotę, bo nieco ponad 26 tys. zł.

Ku szczęśliwemu końcowi zmierza przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny. Za kwotę ok. 10,3 mln złotych (ponad 8,3 mln zł pochodzi z „Polskiego Ładu”) powiat modernizuje blisko 2,7 km tego traktu. Prace zakończą się za kilka tygodni.

Na koniec jeszcze kilka zdań o trzech dużych inwestycjach drogowych współfinansowanych z Polskiego Ładu, które rozpoczną się w najbliższym czasie. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej nr 1707K Brody – Palcza w Lanckoronie oraz przebudowę i rozbudowę powiatowego traktu nr 1731K Stryszów – Klecza Dolna w Barwałdzie Dolnym i Kleczy Górnej, na które powiat otrzymał łączne dofinansowanie w kwocie ponad 12,5 mln zł a także rozbudowę drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice – Bachowice – Witanowice wraz z budową nowego mostu w Bachowicach. W tym drugim przypadku udało się pozyskać środki w kwocie ponad 1,8 mln zł. Prace na tych drogach powinny się zacząć w połowie tego roku.

Dofinansowanie na wszystkie wyżej wymienione inwestycje uzyskaliśmy w minionej kadencji samorządu powiatowego. Mówię w liczbie mnogiej, bo pracowałem w poprzednim Zarządzie Powiatu. Stojąc jako starosta na czele obecnego zarządu, deklaruję, że także w tej kadencji – mówiąc kolokwialnie – „nie przepuścimy” żadnej szansy na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz na projekty służące mieszkańcom. Wierzę, że pod tym względem właśnie rozpoczęta kadencja będzie równie udana, a może nawet lepsza niż miniona. Mamy pomysły i mamy duże doświadczenie, powinno więc być dobrze – mówi z nadzieją nowy starosta Mirosław Sordyl.