Nagrody i podziękowania na uroczystej sesji edukacyjnej

Nagrody i podziękowania na uroczystej sesji edukacyjnej

32 nauczycieli i 13 dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych otrzymało wczoraj (13.10) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej XXXIX sesji Rady Powiatu w Wadowicach, zorganizowanej w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

 

Na uroczystości obecni byli m.in. dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Edyta Stradomska oraz przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli i pracowników oświaty.

Gości powitał starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas a obrady otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska.

Zanim przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów sesji, goście wysłuchali krótkiego występu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów CKZiU Nr 1 w Wadowicach.

Część roboczą sesji radni rozpoczęli od wysłuchania szczegółowej informacji dotyczącej zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym. Przedstawiła ją kierownik wydziału edukacji Starostwa Jolanta Król.

Doradca ds. klimatu i środowiska  Bernardetta Brusik omówiła działania prowadzone w ramach realizacji projektu LIFE IP Małopolska  „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii Województwa Małopolskiego”. Ten punkt obejmował również wręczenie nagród dyrektorom szkół, w których zebrano najwięcej makulatury w konkursie proekologicznym pn. „Eko-Akcja Zbiórka Makulatury”. Do udziału w akcji zgłosiło się osiem szkół ponadpodstawowych. Nagrodzono cztery z nich. Najwięcej makulatury zebrano w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Andrychowie. Na kolejnych miejscach uplasowały się: CKZiU Nr 2 w Wadowicach,  CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II  w Radoczy. Każda ze szkół otrzymała oczyszczacze powietrza i okolicznościowe dyplomy. Specjalną nagrodę – laptop dla najlepszej szkoły wręczył Beniamin Szczur, prezes Fabryki Papieru i Tektury „Beskidy” w Wadowicach.

Koordynator Biura Projektów Edukacyjnych Anna Szewczyk poinformowała zebranych o realizacji projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczestniczą w nich cztery szkoły ponadpodstawowe: CKZiU w Andrychowie, CKZiU Nr 1 i Nr 2 w Wadowicach, a także kalwaryjski Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. W kursach organizowanych w ramach projektów wzięło udział 2 313 uczniów uzyskując kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. 743 uczniów zrealizowało staże zawodowe u przedsiębiorców. Doskonalenie zawodowe odbyło 53 nauczycieli. Uczestniczyli oni w studiach podyplomowych, kursach lub stażach. W doradztwie zawodowym wzięło udział 309 uczniów, a 554 – w zajęciach przygotowawczych do matury.

Po wystąpieniu A. Szewczyk nadszedł czas na najbardziej uroczysty punkt obrad – wręczenie Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym. Nagrody otrzymało 13 dyrektorów i 32 nauczycieli. Wręczali je starosta Eugeniusz Kurdas oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer.

Przed wręczeniem wyróżnień, słowa uznania i wdzięczności dla dyrektorów i nauczycieli przekazała przewodnicząca rady Zofia Kaczyńska.

– Kłaniamy się głęboko z szacunkiem wszystkim dyrektorom. Dobre kierowanie organizmem, który często ma ponad tysiąc uczniów, stu nauczycieli, rzesze rodziców to wielka sztuka. Cieszę się, że dzisiaj możemy Państwu serdecznie podziękować. Praca dyrektora nie kończy się wtedy, gdy woźna zamyka za nim drzwi. Praca dyrektora to życie szkoły wplecione w życie domowe – mówiła przewodnicząca. Podkreśliła, że praca nauczyciela to nie tylko 45 minut lekcji, ale także czas poświęcony i tym najzdolniejszym uczniom, i tym mniej zdolnym, a także ich rodzicom. Wspomniała pandemię i trudne początki organizacji nauki zdalnej. Podziękowała za ofiarność i zaangażowanie, z jakim dyrektorzy i nauczyciele przyjęli do swoich placówek uczniów z Ukrainy po tym, jak w tym kraju wybuchła wojna. Wszystkim pedagogom życzyła zdrowia, sił, zapału oraz tego, aby ich pracę uczniowie docenili w przyszłości.

W imieniu wszystkich nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli serdeczne podziękowania dla samorządu powiatowego złożyli dyrektor ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej Piotr Janusiewicz, dyrektor I LO w Wadowicach Janina Turek, emerytowana dyrektor CKZiU Nr 1 w Wadowicach Jolanta Satława, a także Tomasz Bizoń – dyrektor andrychowskiego „Kotarbina”.

W trakcie obrad Rady Powiatu awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało siedmiu pedagogów: ks. Łukasz Dębski i Klaudia Sabuda z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, Katarzyna Kocemba i Magdalena Sipiora z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, Katarzyna Kasperek z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Małgorzata Wolska z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także Teresa Kudłacik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie.

Uroczysta sesja była także okazją do nagrodzenia najlepszych szkół za wyniki osiągnięte w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. O wynikach rywalizacji mówił Jan Szewczyk – koordynator ds. sportu szkolnego w powiecie. Korzystając z okazji, podziękował samorządowi powiatowemu, pracownikom Starostwa oraz dyrektorom i nauczycielom za ogromną pomoc i bardzo dobrą współpracę przy organizacji sportowych zmagań.

W Licealiadzie triumfowało I LO w Wadowicach, drugie miejsce zajęło kalwaryjskie ZSiPO, a trzecie – I LO w Andrychowie. W zmaganiach w ramach Igrzysk młodzieży szkolnej zwyciężyła wadowicka SP nr 1, na drugim stopniu podium uplasował się ZS nr 1 z Choczni, a trzecie miejsce zajęła SP nr 4 w Wadowicach. Rywalizację najmłodszych sportowców – Igrzyska dzieci wygrała wadowicka SP nr 1. Za nią uplasowała się SP nr 2 z Wadowic, a na trzecim miejscu – SP nr 4 w Andrychowie.

Puchary i dyplomy dla najlepszych szkół wręczali członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer, a także koordynator ds. sportu szkolnego w powiecie Jan Szewczyk.

– Cieszymy się jako radni, że jedna sesja w roku jest taka inna, uroczysta – podkreśliła przewodnicząca Zofia Kaczyńska zamykając obrady. – Wiele dowiedzieliśmy się dzisiaj o naszych szkołach. Możemy zobaczyć na własne oczy efekty tego, co robimy. Myślę, że współpraca, która daje takie owoce jest warta, żeby ją podejmować.

Przewodnicząca podziękowała gospodarzowi miejsca – dyrektorowi CKZiU Nr 1 w Wadowicach Annie Knapik za gościnę i wszelką pomoc w organizacji uroczystej sesji.

 

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Janina Turek – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Katarzyna Przebinda-Niemczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Piotr Janusiewicz – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jolanta Satława (pełniąca funkcję Dyrektora do dnia 31.08.2022r.) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Jerzy Kotaś (pełniący funkcję Dyrektora do dnia 31.08.2022r.) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Tomasz Bizoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Stanisław Gliwa – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy

Zbigniew Stradomski  – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Józefa Karkoszka-Warchał (pełniąca funkcję Dyrektora do dnia 31.08.2022r.) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie

Małgorzata Pasternak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Izabela Iwańska – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach

Renata Szkut  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

 

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Joanna Jończyk, Agata Skorupa – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity
w Wadowicach

Iwona Kaczmarek, Sylwia Ochman, Magdalena Kubalka-Pluta – I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

Agata Krystian, Justyna Kręcioch – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Agnieszka Rajda, Beata Dyduła, Joanna Moskała-Pękala, Tomasz Widlarz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Wojciech Biel, Elżbieta Kraus, Stanisław Bogusz, Marek Duda – Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Dariusz Dubel, Piotr Stach, Robert Tracz – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Andrychowie

Bernadetta Karlak, Kamil Góra – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy

Marta Bagińska-Chmura, Alina Radwan – Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej
w Andrychowie

Anna Wójcik, Małgorzata Madej, Danuta Wojtaszek – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Maria Korczewska, Małgorzata Jurzak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie

Jolanta Serwin, Krystyna Smajek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wojciech Grygiel – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach

Ewelina Młynarska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

Teresa Lipowiecka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie