„Malowanie ekotorby” w Lanckoronie

warsztaty malowanie ekotorby w Lanckoronie

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy współpracy Urzędu Gminy w Lanckoronie zorganizował wczoraj (18.07.2023 r.) w „Mieście Aniołów” wydarzenie edukacyjne, które połączyło ekologię ze sztukami plastycznymi.

Uczestnikami warsztatów ekologicznych dla mieszkańców naszego powiatu pn. „Malowanie ekotorby” były dzieci, biorące udział w Międzynarodowych Warsztatach Gitarowych oraz seniorzy z Klubu Senior+ w Lanckoronie. Spotkanie składało się z dwóch części. Podczas tej teoretycznej został m.in. przybliżony temat prawidłowej segregacji odpadów oraz wpływu, jaki one mają na otaczające nas środowisko. Z kolei w czasie części praktycznej uczestnicy wykonywali własny, niepowtarzalny projekt graficzny, a następnie odtwarzali grafikę na ekologicznej torbie wielokrotnego użytku. Swoje dzieła mogli oczywiście zabrać ze sobą.

Całe wydarzenie miało na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych poprzez zwrócenie uwagi na konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów, ich prawidłowej segregacji oraz właściwego zagospodarowania – podkreśla doradca ds. klimatu i środowiska w Starostwie Powiatowym w Wadowicach Bernadetta Brusik.

Dodajmy, że w warsztatach wzięli udział również włodarze z terenu powiatu wadowickiego: wicestarosta Beata Smolec oraz wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, którzy byli zarówno wsparciem dla uczestników spotkania, jak również sami aktywnie w nim uczestniczyli.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.