Kolejny krok w staraniach o utworzenie w Radoczy Branżowego Centrum Umiejętności

Kolejny krok w staraniach o utworzenie w Radoczy Branżowego Centrum Umiejętności

Współpraca przy tworzeniu oraz funkcjonowaniu „Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie logistyki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy” była główną treścią listu intencyjnego, który wczoraj (16.03.2023 r.) w stolicy Małopolski uroczyście podpisali prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR oraz wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec.

Jesteśmy szczęśliwi, że krakowski uniwersytet zgodził się być naszym partnerem w kolejnym projekcie edukacyjnym, który chcemy realizować. Jeśli atmosfera, w której podpisywaliśmy list intencyjny ma być wyznacznikiem losów radoczańskiego centrum, to jestem absolutnie spokojna o jego przyszłość – mówiła po spotkaniu B. Smolec.

List intencyjny to pokłosie starań naszego samorządu, który bierze udział w konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Obszarami funkcjonowania radoczańskiego centrum mają być działalności: edukacyjno-szkoleniowa; integrująco-wspierająca; innowacyjno-rozwojowa oraz doradczo-promocyjna.

Dodajmy, że we wczorajszym spotkaniu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie uczestniczyli także: prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich URK dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, dyrektor Zespołu Szkół CKU w Radoczy Stanisław Gliwa, wicedyrektor placówki Monika Smaza oraz koordynator Biura Projektów Edukacyjnych w starostwie powiatowym Anna Szewczyk.