Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłosiła konkurs skierowany do przedstawicieli poszczególnych branż pn. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” .
Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.
Do udziału w konkursie zostały zaproszone organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.
Formuła BCU to nowość w systemie oświaty. Centra to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż. Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami
BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej: https://pgpo.pl/branzowe-centrum-umiejetnosci/

Więcej informacji można przeczytać w załączniku.

Pliki do pobrania: