Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 252/5 o pow. 0,2169 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Spytkowice, obręb ewidencyjny Miejsce

Pliki do pobrania: