Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do dzierżawy tj. grunt o powierzchni 30,00 m2 w miejscowości Stanisław Dolny, obejmujący część działki nr 3757

Pliki do pobrania: