Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.WR.8.2022 pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w km ok. 6+468 – 6+528 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Chocznia – zamówienie dodatkowe

Pliki do pobrania: