Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.79.2021 pn.Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka w m. Klecza Dolna w km lokalnym ok. 0+000 (3) – 0+095,31 (3) oraz 0+000(4) – 0+10,98 (4)

Pliki do pobrania: