Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.PN.3.2022 pn.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w sezonie 2022/2023 z podziałem na 11 zadań

Pliki do pobrania: