Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal garażowo – gospodarczy nr 3 znajdujący się w budynku przy ul. Klonowej w Radoczy, stanowiący własność Powiatu Wadowickiego.

Pliki do pobrania: