Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość zabudowaną składającą się z działki nr 4026/4 o pow. 0,0936 ha, położoną przy ul. Wojska Polskiego 2 H w Wadowicach

Pliki do pobrania: