Życzenia od władz Powiatu Wadowickiego z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzenia od władz Powiatu Wadowickiego z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Szanowni Państwo!
Przed nami święta Wielkiej Nocy,
które niosą odrodzenie duchowe i radość.
Niech ten wyjątkowy czas wzbudzi w nas wszystkich wiarę
w triumf dobra a w sercach zagości nadzieja,
która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, rodzinnych, wypełnionych pogodą ducha
i wzajemną bliskością świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska
wraz z Radnymi
Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta Beata Smolec

***

Jednocześnie z głębi serca dziękujemy parlamentarzystom, samorządowcom, duchownym, organizacjom społecznym, instytucjom, firmom oraz mieszkańcom za wszystkie wypowiedziane i przesłane na nasze ręce życzenia wielkanocne. Tak liczne wyrazy pamięci traktujemy nie tylko jako przejaw życzliwości, ale także wyraz akceptacji naszej wspólnej pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Wadowickiego.