III Małopolski Dzień dla Klimatu – Starosta Wadowicki zaprasza

III Małopolski Dzień dla Klimatu – Starosta Wadowicki zaprasza

Starosta Wadowicki zaprasza do udziału w wydarzeniu zorganizowanym w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „III Małopolski Dzień dla Klimatu”, które odbędzie się 4 kwietnia br. na terenie Nadleśnictwa Andrychów (ul. Słowackiego 2E w Andrychowie) od godz. 10.00 oraz 13 kwietnia br. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wadowicach (ul. Mickiewicza 24 B – parking) od godz. 9:00.

Dla uczestników wydarzenia przygotowane będą: sadzonki drzew owocowych (ilość ograniczona, do wyczerpania zapasów), warsztaty ekologiczne „Drzewo z mchu” oraz „malowanie toreb ekologicznych”, stoiska edukacyjne, gry, quizy i zabawy edukacyjne dla dzieci z szkół podstawowych.

Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Drzewo dla klimatu” jest edukacyjna ekologiczna oraz kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych. Kampania skierowana jest do mieszkańców Powiatu Wadowickiego, a w szczególności do dzieci w wieku szkolnym. Działania podjęte w ramach kampanii mają na celu w szczególności zwrócenie uwagi na rolę drzew i lasów, możliwość ich ochrony, sposobu ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na przyrodę oraz problem postępujących zmian klimatu i konieczność adaptacji do nich.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego do aktywnego udziału w wydarzeniu pod hasłem #drzewodlaklimatu. Posadź drzewo od powiatu dla dobra klimatu!

III Małopolski Dzień dla Klimatu – Starosta Wadowicki zaprasza

Akcja pod hasłem #drzewodlaklimatu realizowana jest w ramach Projektu LIFE IP EKOMALOPOLSKA / LIFE 19 IPC/PL/000005 przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.