Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Wadowicach (transmisja)

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Wadowicach (transmisja)

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), na wniosek Zarządu Powiatu, zwołuje się XLIV Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 25 stycznia 2023 r. o godz. 1100. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B. Porządek obrad do pobrania poniżej.

Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj

Pliki do pobrania: