Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie małopolskim

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje o wydaniu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego. Treść dokumentu – w załączeniu.

Pliki do pobrania: