Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

KRUS konkurs plastyczny zdjęcie główne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Wydarzenie służy promowaniu wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowaniu Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja konkursu jest jednym z wielu działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników realizowanych w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, popularyzowane w ramach ww. projektu. Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku.

Konkurs organizowany jest na etapie regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym.

Na każdym z nich autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS