Uwaga! Silny wiatr

ostrzeżenie o silnym wietrze w weekend

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego od godz. 20.00 dnia 06.02.2024 r. do godz. 15.00 dnia 07.02.2024 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.
Źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Skutki: możliwe utrudnienia na drogach związane z powalonymi drzewami, przerwy w dostawach prądu,

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.