W Inwałdzie powstał Szkolny Skwer Pamięci Narodowej

W Inwałdzie powstał Szkolny Skwer Pamięci Narodowej

W pięknej patriotycznej uroczystości wzięła udział w sobotę (16 września) wicestarosta Beata Smolec. W Zespole Szkół Samorządowych im. majora Henryka Sucharskiego w Inwałdzie uroczyście otwarto i poświęcono Szkolny Skwer Pamięci Narodowej.

Dyrektor inwałdzkiej placówki i pomysłodawca skweru – Michał Kołodziejczyk opowiedział o genezie jego powstania. Miejsce to ma upamiętnić bohaterów walk o niepodległość Polski w latach 1914-1922, żołnierzy inwałdzkich poległych, zaginionych bądź zamordowanych w latach 1939-1945 oraz 88 rodzin z Inwałdu wysiedlonych przez Niemców. Ma również pomóc w budowaniu tożsamości historycznej oraz uhonorować lokalnych patriotów i wyznawane przez nich wartości oparte o odwagę, męstwo i miłość do ojczyzny.

Poświęcenia Skweru dokonał ksiądz prałat Stanisław Czernik – proboszcz parafii. św. Macieja w Andrychowie. Wśród licznie zgromadzonych gości był m.in. poseł na Sejm RP Marek Polak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, samorządowcy z gminy Andrychów na czele z burmistrzem Tomaszem Żakiem oraz przedstawiciel krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Michał Wenklar. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” pod batutą Łukasza Zaborowskiego. We wzruszającym programie artystycznym poświęconym dziejom Polaków w czasie II wojny światowej zaprezentowali się uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele z ZSS w Inwałdzie.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy chętni mogli wziąć udział w Pikniku Ułańskim. Było coś dla ciała – grochówka z kuchni polowej, prażonki, wata cukrowa i coś dla ducha – uczniowski przegląd pieśni o Ojczyźnie, koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Andrychów oraz prezentacja Szwadronu 21 Pułku Ułanów Nadwiślanskich.