Nowy samochód dla OSP w Tłuczani

Nowy samochód dla OSP w Tłuczani

Mieszkańcy oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuczani mieli w ostatni weekend powody do świętowania. Jednostka wzbogaciła się o średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Renault. W sobotę 16 września na placu przed remizą uroczyście powitano oraz poświęcono nowe auto. Nasz samorząd na tym wydarzeniu reprezentowali: przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz radni: Mirosława Zybek i Kazimierz Mostowik.

Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał ks. kanonik Marian Bylica. Podczas apelu niektórym druhom z OSP w Tłuczani wręczono odznaczenia za zasługi, a licznie przybyli goście składali gratulacje oraz życzenia. Byli wśród nich m.in. posłowie na Sejm RP – Filip Kaczyński i Krzysztof Kozik, senator RP Andrzej Pająk, Komendant Powiatowy PSP Paweł Kwarciak, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, a także samorządowcy z Gminy Brzeźnica na czele z wójtem Bogusławem Antosem. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Tłuczani. Po uroczystym apelu był czas na poczęstunek i występy artystyczne m.in. występ mażoretek oraz stand-up.

Całkowity koszt zakupu i wyposażenia auta wyniósł ponad 1,1 mln zł. Oprócz wkładu własnego OSP w Tłuczani swoje środki na tą inwestycję przekazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Gminy Brzeźnica, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Swoją cegiełkę dołożył również Powiat Wadowicki – przekazaliśmy na ten cel 20 tysięcy złotych.