Uwaga – silny mróz

Uwaga – silny mróz

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego od godz. 21.00 dnia 08.02.2023 do godz. 8.00 dnia 09.02.2023 prognozuje się spadek temperatury lokalnie do -16°C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h (źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie)
Skutki: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji RSO.

Wadowice, dnia 08.02.2023 r.