Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informujemy, iż uchwałą Nr 1387/23 z dnia 9 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania: