Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ogólnopolską akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22 – 26 lutego br. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Wadowicach, funkcjonariusza Policji, psychologa, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem. Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskają wsparcie w postaci informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach, etapach postępowania, procedurach oraz instytucjach pomocowych, do których mogą się zwrócić.
Zainteresowanych mieszkańców powiatu wadowickiego zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy:
* telefonicznego po numerem telefonu: 33 873 10 01
* skype: Ośrodek Interwencji Kryzysowej- wsparcie
* mailowego: kontakt@oik-radocza.pl

Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania: