Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy

W związku z przypadającym 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy organizuje w dniach 19 – 23 lutego 2023 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Jest to wydarzenie, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. W tych dniach w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy będą pełnione dyżury specjalistów wg. zamieszczonego poniżej harmonogramu (pdf). Osoby pokrzywdzone i świadkowie przestępstw uzyskają wsparcie informacyjne o przysługujących im prawach i obowiązkach, etapach postępowania, procedurach oraz instytucjach pomocowych, do których mogą się zwrócić. Specjaliści udzielą osobom zainteresowanym porad i informacji o przepisach prawnych, wsparcia informacyjnego i emocjonalnego.

W akcję z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, jak co roku, włączają się pracownicy Sądu Rejonowego w Wadowicach, Policja, przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Osoby zainteresowane zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy przy ul. Dworskiej 9A oraz telefonicznego pod numerem telefonu: 33 873 10 01.

Przypominamy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą przez cały rok zgłaszać się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, gdzie mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną. Dodatkowo na terenie powiatu wadowickiego działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie osoby pokrzywdzone, świadkowie i osoby najbliższe mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i finansową w zakresie niwelowania skutków przestępstw. Punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20-00, a jego siedziba mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Kolejnym miejscem w powiecie wadowickim, gdzie osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc prawną są bezpłatne punkty pomocy prawnej zlokalizowane:
Wadowice – ul. E. i K. Wojtyłów 4 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
Andrychów – ul. Starowiejska 22b (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej),
Kalwaria Zebrzydowska – Al. Jana Pawła II 7 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej).

Działanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej koordynuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach, informacje dostępne pod numerem telefonu 33 873 42 78.

 

Pliki do pobrania: