„Rola Rolnika, by upadku unikał” – konkurs

Plakat konkurs testowy KRUS

Wadowicki KRUS zachęca do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku jubileuszu 30 – lecia KRUS II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który będzie przebiegał w formule on-line. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prewencją zdarzeń najczęściej zgłaszanych do Kasy – upadków osób w gospodarstwie rolnym. Konkurs trwa do 20 listopada 2021 r.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 100 osób, które zdobędzie największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe. Zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Kasy oraz w załączonym pliku.

(opr. na podstawie informacji nadesłanej przez kierownik PT KRUS w Wadowicach Mateusza Przejczowskiego)

Plakat konkurs testowy 2021 KRUS

Pliki do pobrania: