Powiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Logo Funduszu Dróg Samorządowych - flaga oraz godło Polski

W dniu 6 lipca 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał dwie umowy o dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.
Na mocy umowy WR-VI.807.4.35.2020.WL realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K w km od 0+576,00 do km 1+146,00 w miejscowości Ryczów, Powiat Wadowicki”.
Zadanie będzie wykonywane do 30 listopada 2020 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 636 256,98 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 318 128,00 zł. Roboty drogowe wykonuje firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
Na mocy umowy WR-VI.807.4.33.2020.WL realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Lanckorona i Skawinki: – odcinek nr 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00, odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), Powiat Wadowicki”.
Zadanie będzie wykonywane do 30 listopada 2021 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 4 074 959,59 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 037 479,00 zł. Roboty drogowe wykonuje firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
W dniu 10 listopada 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał kolejną umowę o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na mocy umowy WR-VI.807.4.50.2020.WL realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Długiej w miejscowości Targanice w km 0+000,00 do km 0+989,00; Powiat Wadowicki”. Zadanie będzie wykonywane do 28 maja 2021 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 2 397 016,01 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 198 508,00 zł. Roboty drogowe również wykonuje firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
W dniu 28 grudnia 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr WR-VI.807.4.58.2020.WL o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1782K w km od 9+450,00 do km 10+158,00 w miejscowości Kopytówka, Marcyporęba, Powiat Wadowicki”. Zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2021 r. Koszty kwalifikowalne wynoszą 1 116 005,39 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 558 003,39 zł. Roboty drogowe będzie wykonywać Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD z siedzibą w Spytkowicach.

Na poniższych zdjęciach można zobaczyć, jak wyglądają ww. odcinki dróg przed przebudową.
Droga Brody-Palcza przed przebudową Droga Brody-Palcza przed przebudowąDroga w Ryczowie przed przebudowąDroga w Ryczowie przed przebudowąPowiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg SamorządowychPowiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg SamorządowychPowiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg SamorządowychPowiat Wadowicki realizuje zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych