Pierwsza strzelnica wirtualna w Powiecie Wadowickim

Pierwsza strzelnica wirtualna w Powiecie Wadowickim

Miło nam poinformować, że w Powiecie Wadowickim została uruchomiona pierwsza strzelnica wirtualna. Utworzono ją w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Konkursu „Strzelnica w Powiecie 2023”. Ze strzelnicy mogą korzystać nie tylko uczniowie ZSiPO, ale również podopieczni innych szkół, prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze obronności.

Strzelnica jest wyposażona w system multimedialny, za pomocą którego można symulować strzelanie zarówno z broni krótkiej, jak i długiej do celów statycznych, jak i ruchomych na zróżnicowanym dystansie. Dzięki zajęciom ze strzelectwa prowadzonym z wykorzystaniem ww. strzelnicy możliwe jest nabycie doświadczenia w zakresie sprawnego posługiwania się bronią i strzelania, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla strzelca i osób postronnych.

 

Podmioty i instytucje zainteresowane korzystaniem z wirtualnej strzelnicy prosimy o kontakt z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej pod numerem telefonu 33-8766-526 w celu ustalenia szczegółów współpracy.