UWAGA! SZKOLENIE ŻOŁNIERZY NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO!

UWAGA! SZKOLENIE ŻOŁNIERZY NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO!

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego w dniach 11.05 – 12.05.2024 r. w gminach Tomice, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska oraz Stryszów  odbędzie się szkolenie 112 Batalionu Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mające charakter przemarszu po wyznaczonej trasie pomiędzy miejscowościami: Lgota, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska, Barwałd Górny.

Celem szkolenia będzie prowadzenie zintegrowanych działań taktycznych w stałym rejonie odpowiedzialności 112 batalionu lekkiej piechoty w Oświęcimiu, o charakterze powszechnym, permanentnym i nieliniowym. Podczas szkolenia nie przewiduje się użycia środków pozoracji pola walki. Szkolenie nie spowoduje wstrzymania ani utrudnień w ruchu drogowym.