Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2024 roku ogłoszone!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2024 roku ogłoszone!

Informujemy, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki na 2024 rok. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 19 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 14:30.
Ogłoszenia o konkursach można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania: