Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki – termin składania ofert upływa 21 stycznia br.!

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki – termin składania ofert upływa 21 stycznia br.!

Przypominamy, iż termin składania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2022 roku upływa 21 stycznia br. (piątek) o godz. 14:30.
Ogłoszenia o konkursach można pobrać pod poniższym linkiem: https://powiatwadowicki.pl/aktualnosci/otwarte-konkursy-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-wadowickiego-w-2022-roku-ogloszone/