Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w 2022 roku ogłoszone!

Uwaga, ngo!

Informujemy, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki w 2022 roku. Termin składania ofert w ww. konkursach upływa 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 14:30.
Ogłoszenia o konkursach można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania: